horsens juelsminde brædstrup hedensted bedemand bedemandsforretning begravelsesforretning

Du finder os i: Horsens · Brædstrup · Hedensted · Juelsminde

Begravelse

 

At få sagt ordentligt farvel til en person, som er gået bort, er vigtig. En begravelse giver mulighed for, at pårørende kan samles og tage afsked med afdøde. Det er altid vigtigt, at dette foregår med værdighed og respekt for afdøde. Men midt i al sorgen som pårørende kan det være svært at skulle forholde sig til og overskue alt det praktiske, der er i forbindelse med en begravelse. Derfor tilbyder vi hjælp ved dødsfald til pårørende, som bor i Horsens, Hedensted, Brædstrup, Juelsminde og omegnsbyerne. Sammen med os finder I frem til, hvad og hvor meget, I som pårørende ønsker at stå for i forbindelse med begravelsen. Det vigtigste er, at I som pårørende tager beslutningerne, samt at vi imødekommer jeres og afdødes ønsker. Vi har mange års erfaring med begravelser, og vi er medlem af Danske Bedemænd, ligesom vi er ISO9001 certificeret. Derfor er I som pårørende sikret, at vi som diplomuddannede bedemænd har den fornødne viden og erfaring til at varetage alle arbejdsopgaver i forbindelse med begravelser, samt at arbejdsopgaverne udføres etisk korrekt. Etikken er altid i højsædet hos os.

 

Støtte hele vejen

At miste en man har kær er svært, idet sorgen kan være altopslugende og overskuddet minimalt. Vi står derfor klar til at hjælpe jer som pårørende med alt det praktiske i forbindelse med en begravelse. Det praktiske ved en begravelse indbefatter: Valg og transport af kiste, bestilling af bårebuketter, kistedekoration og kirkepynt, hjælp til at finde gravsted og gravsten, forberedelser med kirken, anmeldelse af dødsfald, og andre opgaver, som I måtte have brug for hjælp til. Foruden alt det praktiske, rådgiver og støtter vi jer også undervejs i forløbet. Vi sørger for, at de tætteste pårørende bliver hørt, vi hjælper jer med at tage de nødvendige beslutninger, og vi forsøger generelt at gøre det så overskueligt for jer som muligt. Vi er med jer hele vejen – fra start til slut.

 

 

Det koster en begravelse

Begravelser varierer meget i pris, og der findes derfor begravelser i alle prisklasser. Men en værdig begravelse, eller bisættelse, behøver ikke nødvendigvis at koste en formue. En typisk begravelse koster omkring godt 20.000 kr. Foruden udgifter til bedemanden, kirke- og kistedekoration, gravsted og gravsten og annoncering, kan der komme flere udgifter til. Vedligeholdelse af gravsted, gravsten med inskription samt mindesamvær er ikke inkluderet i de godt 20.000 kroner. Valg af kiste, dekoration, gravsted og gravsten samt afstanden rustvognen skal køre har desuden betydning for den samlende pris på begravelsen. Ønsker I at høre nærmere om begravelse og priserne på vores forskellige ydelser, kan I altid kontakte os på telefon: 75 62 10 24 eller mail: .

 

I kan også læse mere om, hvad en begravelse koster her på vores hjemmeside under: Priser.

rtyrtyrty
Thrane.nu