horsens juelsminde brædstrup hedensted bedemand bedemandsforretning begravelsesforretning

Du finder os i: Horsens · Brædstrup · Hedensted · Juelsminde

Opsparing

Hvad er Elysium Begravelsesopsparing?

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse. Foreningen drives uden kommercielle interesser.

 

Hvor meget skal man indbetale?

Medlemskabet er registreret, når 1. indskud har fundet sted. Det skal være på min. 500 kr. Efterfølgende indskud skal være på min. 300 kr. I alt kan der højst indskydes 25.000 kr. Efter 1. indskud tilsendes medlemsbevis.

 

Har indskuddet indflydelse på øvrig økonomi?

Nej, opsparing i Elysium sker på en spærret konto og holdes udenfor beregning af personlige tillæg fra kommunen (i henhold til pensionslovgivningen), som f.eks. hjemmehjælp, boligsikring og andre offentlige ydelser/tilskud. Der er ikke skattemæssigt fradrag for indskud. I forbindelse med udbetaling indgår beløbet i dødsboet på linie med andre begravelsestilskud. Elysium er godkendt af Told- og Skattestyrelsen.

 

Kan man opsige medlemskabet?

Medlemskabet kan ikke opsiges, og indskudte beløb kan ikke tilbagebetales på anden måde end nævnt ovenfor. Ethvert medlem kan dog til enhver tid frit ophøre med yderligere indbetalinger, og bonustilskrivning vil fortsætte uændret.

 

Hvordan bruges opsparingen?

I forbindelse med et medlems død udbetales kontoens indestående, mod relevant dokumentation, til den bedemand, der har forestået medlemmets begravelse/bisættelse. Midlerne kan anvendes til alt relevant i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, herunder bl.a. også kaffebord/bespisning af følge, gravsten og vedligeholdelse af gravsted. Beløbet kan ikke - hverken helt eller delvist - anvendes og udbetales til andre formål.

 

Se flere publikationer

Bedemænd

Connie Bækgaard Buhl
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 61 22 39 57

Mogens Skafte
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 51 20 74 39

Lone Esbensen
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 61 20 54 00

Mikael Søgaard
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 61 46 01 43

rtyrtyrty
Thrane.nu