Du finder os i: Horsens · Brædstrup · Hedensted · Juelsminde

Priser

Neden for fremgår eksempler på hvad vores ydelser kan koste, ligesom der er angivet en prisliste (hvoraf nogle af priserne af gode grunde er angivet som "fra-priser"). Endelig er der en beskrivelse af, hvad man i øvrigt skal være opmærksom på omkring økonomien i en begravelse.

 

Man skal især være opmærksom på, at der udover udgifter til bedemandens ydelser vil forekomme en række andre udgifter.

 

Ved bisættelse vil der være udgift til kremering, og ved begravelse vil der være udgift til gravkastning.

Ved bisættelse vil der typisk også være udgift i forbindelse med nedsættelse af urnen.

Herudover kan der være udgifter til annoncering, kistedekoration, blomster, kirkepynt, gravsten, mindesamvær samt erhvervelse og vedligeholdelse af gravsted.

 

Det er også vigtigt at være opmærksom på afdødes medlemsstatus i forhold til folkekirken, da der oftest kommer nogle ekstra udgifter for ikke medlemmer. For afdøde udenfor Folkekirken vil der kunne blive tale om udgifter i forbindelse med erhvervelse af et eventuelt gravsted og leje af kapel.

 

En typisk bisættelse eller begravelse koster i omegnen af godt 20.000 kr., og hertil skal fortsat tillægges eventuelle ikke uvæsentlige udgifter til:

  • vedligeholdelse af gravsted
  • gravsten med inskription/tilføjelse på gravsten
  • mindesamvær 

Bedemandens ydelser

 

Prisen på bedemandens ydelser afhænger naturligvis af de valg, man foretager.

Ud over pris på kiste og eventuelt urne har den afstand, rustvognen skal køre, betydning for den samlede pris.

 

Der kan desuden forekomme tillæg, hvis man ønsker at se afdøde igen inden højtideligheden, og endelig kan der forekomme tillæg, hvis samtale eller højtidelighed foregår om aftenen eller i weekenden.

 

Nedenfor har vi opstillet eksempler på, hvad prisen kan være på vores ydelser. 

 

 Billigste eksempler

 Jordbegravelse

 Bisættelse

 Kiste

                   7.040,-

                      5.995,-

 Urne

 

                         775,-

 Rustvognskørsel

                          950,-

                           950,-

 Rustvognskørsel ved højtid

 

                           950,-

 Kørsel med urne

   

 Kisteilægning på sygehus

                          550,-

                          550,-

 Honorar

                      3.850,-

                      3.850,-

 Bedemandens ydelser

                     12.390,-

                    13.070,-

 

I de billigste eksempler har vi forudsat, at dødsfaldet er sket på Horsens Sygehus, og at bisættelsen foregår fra Vestre Kapel i Horsens. Det er også forudsat, at såvel samtale med bedemand som højtidelighed foregår en hverdag. 

 

 Typiske eksempler

 Jordbegravelse

 Bisættelse

 Kiste

                   7.040,-

                      5.995,-

 Urne

 

                         775,-

 Rustvognskørsel

                       1.225,-

                       1.225,-

 Rustvognskørsel ved højtid

 

                       1.225,-

 Kørsel med urne

 

600,-

 Kisteilægning af to bedemænd

                          950,-

                          950,-

 Honorar

                      3.850,-

                      3.850,-

 Bedemandens ydelser

13.065,-

14.320,-

 

I de typiske eksempler har vi forudsat, at dødsfaldet er sket på hjemmeadressen i Horsens, at ilægningen foretages af to bedemænd, og højtideligheden foregår fra kirken, hvor jordfæstelsen/urnenedsættelsen skal foregå. Det er også forudsat, at såvel samtale med bedemand som højtidelighed foregår en hverdag. 

 

I forbindelse med samtalen laver vi altid et prisoverslag, så man præcist kender udgifterne til bedemanden og samtidig har en ide om de udgifter, der kommer herudover.

 

Udgifterne udover selve betalingen til bedemanden kan eksempelvis se således ud:

 

 Typiske eksempler(cirka priser)

 Jordbegravelse

 Bisættelse

 Kremering

                  

2.500,-

 Urnenedsættelse

 

                         700,-

 Gravkastning

          4.000,-

      

 Kirkepynt

1.300,-

                       1.300,-

 Kistedekoration

1.600,-

1.600,-

 Dødsannonce

                       1.500,-

                       1.500,-

 Udlæg i alt

8.400,-

7.600,-

 

Som kirkepynt er der i eksemplerne regnet med en kombination af lys og blomster i stolerækkerne foruden to alterbuketter.

 

Man skal som nævnt oven for være opmærksom på de eventuelle udgifter til gravsten, mindesamvær og vedligeholdelse, der kan forekomme ud over de nævne udlæg i skemaet.

 

En gravsten koster typisk mellem 5.000 kr. og 20.000 kr.

 

Mindesamvær kan være alt fra en kop kaffe i hjemmet til bespisning på en restauration, og her bør man indhente et tilbud fra spisestedet.

 

Vedligeholdelse kan være en væsentlig post, som kan reduceres/fjernes, alt efter hvor meget man selv står for i forbindelse med pasningen. Ved jordbegravelse kan man vælge at betale årligt, mens en bisættelse skal forventes betalt i sin helhed for en 10 års periode. Udgift til vedligeholdelse af en plads på fællesplæne/de ukendtes gravplads ligger omkring 6.100 kr.

 

Man er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om økonomien bag en begravelseshandling.

 

Hvis man sammenligner priser mellem forskellige begravelsesforretninger, er det vigtigt at få det hele med, så man vælger sin bedemand ud fra et sammenligneligt grundlag.

En god ide er også at spørge sig for blandt dem, man kender – hvem vil de anbefale?

Service kan sjældent læses ud af tal alene.

 

Prisliste

(se også link til katalog øverst til højre med priser på kister og urner)

 

 Priser er opgivet inklusive moms

Kr.  

 Hvid brændingskiste, fra

5.995,-

 Hvid begravelseskiste, fra

7.040,-

 (Vores kister er danskproducerede kvalitetskister fra Tommerup Kistefabrik.

 Prisen er inkl. polstring, og kister kan leveres i flere farver og træsorter. ) 

 Urne, fra

775,-

 (Urner kan leveres i flere forskellige materialer og med dekorationer efter eget valg.)

 Rustvognskørsel i sort Mercedes:

 Grundtakst indtil 5 km

950,-

 Kilometertakst udover 5 km, pr. km

25,-

 Transport af blomster fra kirke til gravsted, fra

800,-

 Kørsel med urne

600,-

 Kisteilægning af familien sammen med én bedemand

650,-

 Kisteilægning af to bedemænd

950,-

 Aftentillæg efter kl. 18.00

950,-

 Weekendtillæg

1.150,-

 Honorar

  3.850,-

 

Honoraret omfatter

Ordning af alle nødvendige papirer til begravelsesmyndigheder.

Koordinering og kontakt til kirke og præst.

Koordinering af mindehøjtidelig.

Bestilling af blomster/kranse/kirkepynt. 

Bestilling og indrykning af annonce. 

Koordinering af ceremoni ved askespredning.

Professionel vejledning såvel før som efter begravelsen, herunder klargøring af de økonomiske muligheder for kommunale og private tilskuds- og forsikringsordninger.

Udlæg hos underleverandører:

  • Krematorium

  • Kirkegården

  • Blomster

  • Annoncer

  • Mindehøjtidelighed

  • Gravsten

Fremvisning af afdøde i kapel inden højtideligheden.

Udsyngning fra afhentningsstedet.

Tilstedeværelse under ceremoni.

Afholdelse af ceremoni ved borgerlig begravelse.

Ved rustvognskørsel kan der medtages 1 passager.

Ansøgning om begravelseshjælp.

Katalog (kister og urner)

Klik på billedet for at downloade kataloget (indeholder også priser).

rtyrtyrty
Thrane.nu