horsens juelsminde brædstrup hedensted bedemand bedemandsforretning begravelsesforretning

Du finder os i: Horsens · Brædstrup · Hedensted · Juelsminde

Priser

Man skal være opmærksom på, at der udover udgifter til bedemandens ydelser vil forekomme en række andre udgifter.

 

Ved bisættelse vil der være udgift til kremering, og ved begravelse vil der være udgift til gravkastning.

 

Ved bisættelse vil der typisk også være udgift i forbindelse med nedsættelse af urnen.

 

Herudover kan der være udgifter til annoncering, kistedekoration, blomster, kirkepynt, gravsten, mindesamvær samt erhvervelse og vedligeholdelse af gravsted.

 

Det er også vigtigt at være opmærksom på afdødes medlemsstatus i forhold til folkekirken, da der kommer nogle ekstra udgifter for ikke medlemmer.

 

For afdøde udenfor Folkekirken vil der kunne blive tale om udgifter i forbindelse med erhvervelse af et eventuelt gravsted og leje af kapel.

 

En typisk bisættelse eller begravelse koster i omegnen af godt 20.000 kr. og hertil skal fortsat tillægges eventuelle ikke uvæsentlige udgifter til:

 

  • vedligeholdelse af gravsted
  • gravsten med inskription/tilføjelse på gravsten
  • mindesamvær 

 

Bedemandens ydelser

 

Prisen på bedemandens ydelser afhænger naturligvis af de valg, man foretager.

 

Således har valg af kiste og eventuelt urne sammen med den afstand, rustvognen skal køre, betydning for den samlede pris.

 

Der kan desuden forekomme tillæg, hvis man ønsker at se afdøde igen inden højtideligheden, og endelig kan der forekomme tillæg, hvis samtale eller højtidelighed foregår om aftenen eller i weekenden.

 

Nedenfor har vi opstillet eksempler på, hvad prisen kan være på vores ydelser.

 

Biligste eksempler

 

I de billigste eksempler har vi forudsat, at dødsfaldet er sket på Horsens Sygehus, og at bisættelsen eller begravelsen foregår fra Vestre Kapel i Horsens.

Familien sørger selv for tøj og sengetøj.

Det er også forudsat, at såvel samtale med bedemand som højtidelighed foregår en hverdag.

Der er i begge tilfælde valgt de mest enkle kister til henholdsvis jordbegravelse og kremering.

 

Billigste eksempler

Jordbegravelse

Bisættelse

Kiste

7.250

6.195

Urne

 

925

Ligskjorte/sengetøj

 

 

Rustvognskørsel fra sygehus

1.225

1.225

Rustvognskørsel ved højtid

 

1.225

Blomsterkørsel

 

 

Kørsel med urne

   

Assistance ved kisteilægning

595

595

Fremvisning i vores lokaler

 

 

Weekendtillæg

 

 

Honorar

3.950

3.950

Bedemandens ydelser

13.020

14.115

 

 Skejby Sygehus

 

I nedenstående  eksempler, hvor dødsfaldet er sket på Skejby Sygehus i Aarhus, har vi forudsat, at vi leverer en ligskjorte til afdøde, mens familien selv sørger for sengetøj.

Der er igen i begge tilfælde valgt de mest enkle kister til henholdsvis jordbegravelse og kremering.

Vi har samtidig forudsat, at familien ønsker at se afdøde i Horsens inden højtidelighedsdagen, hvilket foregår i vores mindestue på Høegh Guldbergs Gade 29.

Det er også forudsat, at højtideligheden foregår fra en af bykirkerne i Horsens.

Endelig er det forudsat, at såvel samtale med bedemand som højtidelighed foregår en hverdag.

 

Dødsfald på Skejby Sygehus

Jordbegravelse

Bisættelse

Kiste

7.250

6.195

Urne

 

925

Ligskjorte

200

200

Rustvognskørsel fra Skejby Sygehus

1.650

1.650

Rustvognskørsel ved højtid

1.225

1.225

Blomsterkørsel

 

800

Kørsel med urne

 

600

Assistance ved kisteilægning

595

595

Fremvisning i vores lokaler

600

600

Weekendtillæg

 

 

Honorar

3.950

3.950

Bedemandens ydelser

15.470

16.740

 

Dødsfald med ønske om særlig kiste

 

I disse eksempler har familien valgt en kiste i mahogni finer.

Dødsfaldet er sket i hjemmet, og vi har vi forudsat, at familien selv sørger for tøj og sengetøj.

Det er forudsat, at højtideligheden foregår fra en af bykirkerne i Horsens, og at familien har valgt selv at køre blomsterne fra Kirken til kirkegården.

Endelig er det forudsat, at såvel samtale med bedemand som højtidelighed foregår en hverdag.

 

Dødsfald med ønske om særlig kiste 

Jordbegravelse

Bisættelse

Kiste i mahogni finer

10.800

10.800

Urne

 

925

Ligskjorte/sengetøj

 

 

Rustvognskørsel fra hjemmet

1.225

1.225

Rustvognskørsel ved højtidelighed

1.225

1.225

Blomsterkørsel

 

 

Kørsel med urne

 

600

Assistance ved kisteilægning

975

975

Fremvisning i vores lokaler

 

 

Weekendtillæg

 

 

Honorar

3.950

3.950

Bedemandens ydelser

18.175

19.700

 

Dødsfald på Rigshospitalet i København

 

Hvis dødsfaldet sker på Rigshospitalet i København, skal man påregne en væsentlig udgift til rustvognskørsel.

I ovenstående eksempler har de pårørende samtidig valgt en kiste i ulakeret fyrretræ.

Familien sørger selv for tøj og sengetøj.

Det er også forudsat, at højtideligheden foregår fra en af bykirkerne i Horsens, hvorfor der efter højtideligheden skal køres blomster fra kirke til kirkegård.

Endelig er det i dette eksempel forudsat, at samtale med bedemand eller højtidelighed foregår en lørdag, hvilket udløser et weekendtillæg.

 

Dødsfald på Rigshospitalet i København

Jordbegravelse

Bisættelse

Kiste (fyrretræskiste/natur)

8.600

8.600

Urne

 

925

Ligskjorte/sengetøj

 

 

Rustvognskørsel fra Rigshospitalet

6.850

6.850

Broafgift (dagspris) ca.

500

500

Rustvognskørsel ved højtidelighed

1.225

1.225

Blomsterkørsel

800

800

Kørsel med urne

 

600

Assistance ved kisteilægning

595

595

Fremvisning i vores lokaler

 

 

Weekendtillæg

1.150

1.150

Honorar

3.950

3.950

Bedemandens ydelser

23.670

25.195

 

Udgifterne udover selve betalingen til bedemanden kan eksempelvis se således ud:

 

Typiske eksempler  (cirka priser)

Jordbegravelse

Bisættelse

Kremering

 

2.500

Urnenedsættelse

 

700

Gravkastning

4.000

 

Kirkepynt

1.300

1.300

Kistedekoration uden bånd

1.800

1.800

Dødsannonce

1.800

1.800

Udlæg

8.900

8.100

 

Som kirkepynt er der i eksemplerne regnet med en kombination af lys og blomster i stolerækkerne og to alterbuketter.

 

Man skal som nævnt oven for være opmærksom på de eventuelle udgifter til gravsten, mindesamvær og vedligeholdelse, der kan forekomme, ud over de nævnte udlæg i skemaet.

 

En gravsten koster typisk mellem 5.000 kr. og 20.000 kr.

 

Mindesamvær kan være alt fra en kop kaffe i hjemmet til bespisning på en restauration, og her bør man indhente et tilbud fra spisestedet.

 

Vedligeholdelse kan være en væsentlig post, som kan reduceres/fjernes, alt efter hvor meget man selv står i forbindelse med pasningen. Ved jordbegravelse kan man vælge at betale årligt, mens en bisættelse skal forventes betalt i sin helhed for en 10 års periode. Udgift til vedligeholdelse af en plads på fællesplæne/de ukendtes gravplads ligger omkring 6.100 kr.

 

Man er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om økonomien bag en begravelseshandling.

Hvis man sammenligner priser mellem forskellige begravelsesforretninger, er det vigtigt at få det hele med, så man vælger sin bedemand ud fra et sammenligneligt grundlag.

 

En god ide er også at spørge sig for blandt dem, man kender – hvem vil de anbefale?

Service kan sjældent læses ud af tal alene.

 

 

Dødsfald med begravelse i udlandet

 

Dette priseksempel med transport af kiste til begravelse i udlandet skal tages med et stort forbehold for beløbet.

 

Eksemplet er medtaget for at vise, at der kan være tale om en kompliceret og tidskrævende proces, som medfører en stor udskrivning for de pårørende.

 

I disse tilfælde skal de pårørende forvente en forholdsvis stor aconto betaling i forbindelse med indgåelse af aftalen med bedemanden.

 

Kiste der skal sendes til udlandet

Jordbegravelse

Kiste

7.250

Europalle

0

Indpakning af kiste til lufttransport

1.100

Zinkkiste

4.600

Lodning af zinkkiste

1.300

Balsamering

1.500

Fremskaffelse af ligpas

1.650

Transport til klargøring af kiste

1.225

Transport til Københavns Lufthavn

7.350

Ekspedition i Udenrigsministeriet

500

Honorar

3.950

Luftfragt fra Københavns Lufthavn - ca.

20.000

Bedemandens ydelser

50.425

 

 

Prisoverslag

 

I forbindelse med samtalen laver vi altid et prisoverslag, så man præcist kender udgifterne til bedemanden og samtidig har en ide om de udgifter, der kommer herudover.

 

 

Prisliste

Priser er opgivet inklusive moms

Kr.

Hvid brændingskiste, fra

     6.195

Hvid begravelseskiste, fra

7.250

(Vores kister er danskproducerede kvalitetskister fra Fuglebjerg Kistefabrik.

Prisen er inkl. polstring, og kister kan leveres i flere farver og træsorter. ) 

Urne til nedsænkning på kirkegård, fra

925

(Urner kan leveres i flere forskellige materialer og med dekorationer efter eget valg.)

Rustvognskørsel i sort Mercedes eller Volvo:

Grundtakst indtil 5 km

1.225

Kilometertakst udover 5 km, pr. km

25

Transport af blomster fra kirke til gravsted

800

Kørsel med urne

600

Kisteilægning af familien sammen med én bedemand

650

Kisteilægning af to bedemænd

975

Aftentillæg efter kl. 18.00

950

Weekendtillæg

1.150

Honorar

3.950

 

 

Honoraret omfatter 

Ordning af alle nødvendige papirer til begravelsesmyndigheder.

Koordinering og kontakt til kirke og præst.

Koordinering af mindehøjtidelig.

Bestilling af blomster/kranse/kirkepynt. 

Bestilling og indrykning af annonce. 

Koordinering af ceremoni ved askespredning.

Professionel vejledning såvel før som efter begravelsen, herunderklargøring af de økonomiske muligheder for kommunale og private tilskuds og forsikringsordninger.

Udlæg hos underleverandører:

  • Gravsten
  • Blomster
  • Annoncer
  • Mindehøjtidelighed
  • Krematorium
  • Kirkegården

Fremvisning af afdøde i kapel inden højtideligheden.

Udsyngning fra afhentningsstedet.

Tilstedeværelse under ceremoni.

Afholdelse af ceremoni ved borgerlig begravelse.

Ved rustvognskørsel kan der medtages 1 passager.

Ansøgning om begravelseshjælp.

Katalog (kister og urner)

Klik på billedet for at downloade kataloget (indeholder også priser).

rtyrtyrty
Thrane.nu