horsens juelsminde brædstrup hedensted bedemand bedemandsforretning begravelsesforretning

Du finder os i: Horsens · Brædstrup · Hedensted · Juelsminde

Dødsfald i familien kan være uoverskueligt, vi kan hjælpe.

Ved dødsfald

Dødsfald i familien kan være uoverskueligt, da der er mange ting at tage stilling til, og man ofte selv står uden erfaringer. Vi har hos Hornsleth’s Eftf. hjulpet pårørende i forbindelse med dødsfald siden 1945, og vi har derfor en stor erfaring at trække på. For os er det meget vigtigt, at I føler jer trygge og i gode hænder igennem hele forløbet - både før og efter højtideligheden.

 

En del af den sidste afsked

Vi lægger vægt på at kunne tilbyde jer som pårørende muligheden for at være med i så stor en del af processen, som I overhovedet ønsker. Det kræver måske lidt ekstra tid og planlægning af forløbet, men vi vil meget gerne gå dette ekstra vigtige skridt for at sikre, at I får taget den bedst mulige afsked med afdøde.

 

Udsyngning

Ofte holder man en ”udsyngning”, når afdøde er blevet lagt i kiste. Denne udsyngning er I naturligvis selv med til at bestemme forløbet af. Det kan eksempelvis foregå ved, at vi synger en salme/sang og eventuelt beder en bøn. Måske er der mere brug for at lytte til et stykke musik eller blot samles lige så stille omkring kisten og mindes den afdøde. Der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet. At det er rigtigt for jer, er det vigtigste.

Derefter bliver afdøde kørt til et kapel, hvor kisten kan stå indtil begravelsen eller bisættelsen finder sted.

Der kan være mulighed for fremvisning af afdøde helt frem til umiddelbart før ceremonien.

 

Ikke medlem af Folkekirken?

Hvis man ikke er døbt, har meldt sig ud af Folkekirken eller måske er medlem af et andet trossamfund, kan vi i alle tilfælde være behjælpelig med, at afdøde får en værdig bisættelse eller begravelse.

Hvis der ikke medvirker en præst fra Folkekirken, kan man ikke benytte kirken. I en sådan situation kan man leje et kapel, eventuelt holde højtideligheden i hjemmet eller holde en mindre ceremoni hos os. Uanset hvad I ønsker, kan vi hjælpe jer med at planlægge højtideligheden.

Det er værd at nævne, at alle har ret til et gravsted på kirkegården uanset medlemskab af Folkekirken eller af en anden religion.

 

Hvad skal De gøre, når dødsfaldet er sket?

Kontakt egen læge eller lægevagten – selvom der ikke længere er nogen regel om det laves dødsattest typisk efter ca. 6 timer.

Ring og lav en aftale med bedemanden, vi kommer meget gerne ud til jer, men samtalen kan også foregå på vores kontor.

Ring - eller lad os ringe til præsten.

Er der brug for akut psykologhjælp, kan egen læge kontaktes.

Vi taler hele forløbet igennem fra dødsfaldet til alt omkring højtidelighed og eventuel senere urnenedsættelse.

Hvis der er lavet ”Min sidste vilje”, og/eller foreligger der et testamente, så tager vi naturligvis udgangspunkt i afdødes ønsker.

Alle aftaler skrives ned, så I har et overblik over såvel forløbet som økonomi.

Når vi har lavet en aftale på jeres vegne med præsten, vil I efterfølgende blive kontaktet af præsten.

 

Hvad skal I overveje?

Vil I selv være med til at lægge afdøde i kiste? 

Hvad skal afdøde have med i kisten? 

Er der smykker, som skal tages af eller gives på afdøde?

Hvilket tøj skal afdøde have på i kisten?

Og hvad med sengetøj?

Hvem skal være med til afskeden i hjemmet?

Skal der synges, spilles musik eller tages en stille afsked?

Vil I følge efter og vil nogen sidde med i rustvognen på vej til kapel/kirke?

Er der nogen, der skal se afdøde senere inden højtideligheden?

 

Huskeliste - Hvad skal I selv være opmærksomme på?

Kontakte graver:

  • Hvis der ikke findes et gravsted, skal dette vælges
  • Træffe aftale om vedligeholdelse – eventuel oprette et legat
  • Træffe aftale om eventuel urnenedsættelse

Kontakte stenhugger:

  • Vælge gravsten, hvis der ikke findes en gravsten, hvortil afdødes navn skal tilføjes
  • Få et overslag/pris på gravsten/tilføjelse 

Få en aftale med banken:

  • Vær opmærksom på, at alle bankkonti, som afdøde er medejer af, bliver lukket

Bolig:

  • Opsige lejekontrakt/underret boligforening

Opsige abonnementer og lejekontrakter:

  • Avis, telefon, kabel-tv m.v.

Kontingenter:

  • Opsige medlemskaber af klubber og foreninger

Skat:

  • Hvis De har mistet en ægtefælle, er det en god ide at kontakte Skat angående fradrag og forskudsregistrering

Facebook:

Hvad skal der ske med eventuelle konti på sociale medier? Find relevante links her på siden (Information/Links/Facebook)

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os eller kontakte os i en af vores begravelsesforretninger i Horsens, Hedensted og Juelsminde.

 

Bedemandens ydelser

Her er et overblik over, hvilke ydelser Hornsleth's Eftf. kan tilbyde:

 

Samlet økonomisk overblik

Forud for aftalens indgåelse udarbejder vi et prisoverslag, der ud over begravelsesomkostningerne også viser tilskudsmuligheder fra kommune eller anden offentlig instans.

 

Kontakter til myndigheder

Vi sørger for at rette kontakt og give information til alle relevante myndigheder inden for lovmæssige tidsfrister.

 

Handlingens art

Uanset om det er en kirkelig eller borgerlig handling, er vi behjælpelig hele vejen. Også hvis der ønskes hjælp til mindetale, eller hvis der skal indgå et ekstraordinær musisk/kulturelt indslag.

 

Kiste

Begravelseskiste eller kremeringskiste?
I kan vælge fra et bredt sortiment i flere materialer, farver og prisgrupper.

 

Urne

Kan også vælges ud fra et bredt sortiment i forskellige materialer, farver og prisgrupper.

 

Beklædning

I afgør selv om afdøde skal lægges i kiste i eget tøj, eller i klæder vi leverer. Vi kan være naturligvis være behjælpelig med at få afdøde klædt på i kisten - eventuelt sammen med jer som pårørende.

 

Sengetøj

Skal afdøde have sit eget sengetøj med i kisten, eller skal vi levere sengetøj.

 

Annoncering

Vi hjælper gerne med at lave dødsannoncer og takkeannoncer. Udgiften hertil er afhængig af gældende millimeterpris hos relevante dagblade og antal indrykninger.

 

Blomster

Vi bestiller gerne blomster på jeres vegne og koordinerer pyntning af kisten med blomsterhandleren.
Det kan dreje sig om følgende:

Enkel bårebuket
Kistedekoration
Blomsterpyntning i kirken
Kranse m.v.

 

Fremvisning af afdøde

Efter aftale med os kan afdøde fremvises i kapel, eller i vores stillerum på de fleste tidspunkter i ugen.

 

Trykte salmer

Vi kan levere udvalgte salmer på salmeblade. Udgiften hertil afhænger af formatet og antal trykte salmeblade.

 

Rustvognskørsel

Prisen afhænger af antal kilometer/antal ture/forbrugt tid, og der kan blive tale om følgende kørsler:
Rustvognskørsel fra dødssted til kapel
Rustvognskørsel fra kapel til kirke
Rustvognskørsel fra kirke til krematorium - evt. særlige ønsker til rute og steder.
Kørsel med urne fra krematorium til kirkegård.

 

Blomsterkørsel

Prisen kan være betinget af antal kilometer/forbrugt tid og dækker kørsel med blomsterdekorationer/buketter fra kirken til gravstedet.

 

Mindesamvær

Vi kan være behjælpelig med koordinering af traktement i forbindelse med mindesamvær
 

Krematorium

Hvis afdøde skal bisættes, afregnes kremeringsomkostninger til krematoriet.
Priserne fastsættes af de enkelte krematorier, og typisk lægger vi denne udgift ud for boet.

 

Kirkegården

De stedlige menighedsråd/kommuner fastsætter taksterne for gravkastning, gravsted, vedligeholdelse samt urnenedsættelse.

Vi tilbyder at lægge ud for udgifter til gravkastning og urnenedsættelse, mens udgifterne til gravsted og vedligeholdelse er betaling for en fremadrettet aftale, som pårørende indgår og afregner med kirkegården.

 

Gravsten

Valg af gravsten eller tilføjelse på eksisterende gravsten, kan aftales med bedemanden eller direkte med stenhuggeren.

Nedsættelse af urne

På kirkegården er graveren behjælpelig med nedsættelse af urnen, og vi kan naturligvis være med til at formidle kontakten i den forbindelse.

 

Askespredning

Hvis afdøde har ytret ønske om askespredning på åbent hav, hjælper vi gerne med at arrangere det praktiske.

 

Vejledning

Vi yder professionel vejledning såvel før som efter begravelsen/bisættelsen.
Vejledningen omfatter de økonomiske muligheder for kommunale og private tilskuds- og forsikringsordninger med videre.

Derudover ydes vejledning om psykologhjælp, sorggrupper og praktiske forhold i forbindelse med skifteretten/arveloven.

 

Dødsfaldsituation

Hjemmedødsfald
Samtale med pårørende.
Fremmøde (1 eller 2 mand).
Klargøring og påklædning af afdøde.
Ilægning i kiste.
Udsyngning.
Afhentning af afdøde på båre/kiste fra privat hjem (evt. særlige transportforhold).

Dødsfald på sygehus/hospice/plejehjem
Samtale med pårørende.
Fremmøde (1 eller 2 mand).
Ilægning i kiste.
Udsyngning.

Dødsfald i udlandet
Koordinering af hjemtransport
Afhentning af kiste i lufthavn
Omlægning fra zinkkiste
Fjernelse af zinkkiste
Evt. brug af dansk kiste

Bedemænd

Connie Bækgaard Buhl
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 61 22 39 57

Lone Esbensen
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 61 20 54 00

Mikael Søgaard
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 61 46 01 43

 

Simon Winge Stride
Eksamineret bedemand
Tlf. 31 20 17 46

rtyrtyrty
Thrane.nu