horsens juelsminde brædstrup hedensted bedemand bedemandsforretning begravelsesforretning

Du finder os i: Horsens · Brædstrup · Hedensted · Juelsminde

Bliv bedre forberedt

Mange ting skal på plads efter dødsfald. Her kan du få mere at vide.

Når vi mødes, er det vigtigt, at I føler jer trygge. Vi kommer meget gerne i hjemmet for at rådgive jer og lave aftaler omkring højtideligheden – hvis I ønsker det, kan vi også mødes på vores kontor.

 

Ved mødet er det en god hjælp, hvis man har overvejet, hvordan man ønsker tingene skal foregå, blandt andet hvilket tøj afdøde skal have på, og at man i øvrigt har tænkt over, om man har specielle ønsker.

 

Ved dødsfald i hjemmet eller på plejehjem må afdøde ikke lægges i kiste, før der er skrevet en dødsattest. Dødsattest kan udfærdiges, når der er sikre dødstegn, og selv om den gamle 6-timers regel blev afskaffet i 1979, varer det typisk ca. 6 timer fra dødstidspunktet, før lægen udfærdiger denne attest.

 

Under vores møde aftaler vi, hvordan forløbet skal være i forbindelse med at afdøde lægges i kiste. Vi er meget åbne med hensyn til ønsker i den henseende. Vi bestræber os på, at situationen bliver så naturlig som mulig. Vi opfordrer meget til, at familien deltager i at lægge afdøde i kiste, og at de små familiemedlemmer er til stede og ser, hvad der foregår. Måske vil man gøre det hele selv, måske skal vi give en hånd eller helt overtage ilægningen. Det vigtigste for os er, at I som familie vælger det, I selv føler er rigtigt.

 

Oftest holder man efter ilægningen i kiste en ”udsyngning”. Denne udsyngning er I naturligvis selv med til at bestemme forløbet af. Det kan eksempelvis foregå ved, at vi synger en salme/sang og eventuelt beder en bøn. Måske er der mere brug for at lytte til et stykke musik eller blot samles lige så stille omkring kisten og mindes den afdøde. Der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet. At det er rigtigt for jer, er det vigtigste.

 

Derefter bliver afdøde kørt til et kapel, hvor kisten kan stå indtil begravelsen eller bisættelsen finder sted.

 

Hvis afdøde dør i en lejlighed eller et hus, hvor man ikke kan få en kiste ind, kan udsyngningen holdes, mens afdøde ligger i sengen. Efter udsyngningen vil vi diskret overføre den døde til et kapel, hvor vi i forvejen har kørt kisten hen. Vi har en speciel lukket båre til dette formål. Ca. 15-20 min. senere kan de pårørende komme til kapellet og se afdøde i kisten.

 

Ikke medlem af Folkekirken?

 

Måske er man ikke døbt, måske har man meldt sig ud af Folkekirken eller måske er man medlem af et andet trossamfund. Vi kan i alle tilfælde være behjælpelig med, at afdøde får en værdig bisættelse eller begravelse.

 

Hvis der ikke medvirker en præst fra Folkekirken, kan man ikke benytte kirken. I en sådan situation kan man leje et kapel, eller eventuelt holde højtideligheden i hjemmet. Vi kan hjælpe med at planlægge højtideligheden i samarbejde med de pårørende.

 

Alle har ret til et gravsted på kirkegården uanset medlemskab af Folkekirken eller af en anden religion.

 

Se priser her...

Bedemænd

Connie Bækgaard Buhl
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 61 22 39 57

Mogens Skafte
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 51 20 74 39

Lone Esbensen
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 61 20 54 00

Mikael Søgaard
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 61 46 01 43

rtyrtyrty
Thrane.nu