horsens juelsminde brædstrup hedensted bedemand bedemandsforretning begravelsesforretning

Du finder os i: Horsens · Brædstrup · Hedensted · Juelsminde

Bedemandens ydelser

Få et overblik over hvilke ydelser en bedemand kan tilbyde

Samlet økonomisk overblik

Forud for aftalens indgåelse udarbejder bedemanden et prisoverslag, der udover begravelsesomkostningerne også viser tilskudsmuligheder fra kommune eller anden offentlig instans.

 

Kontakter til myndigheder

Vi sikrer, at der rettes kontakt og gives information til alle relevante myndigheder indenfor lovmæssige tidsfrister.

 

Handlingens art

Kirkelig eller borgerlig handling, hvor bedemanden eventuelt kan holde mindetalen.
Der kan indgå ekstraordinær musisk/kulturelt indslag.

 

Kiste

Begravelseskiste eller kremeringskiste?
Vælg fra bredt sortiment i mange farver og prisgrupper.

 

Urne

Valg fra Bredt sortiment i mange materialer, farver og prisgrupper.

 

Beklædning

I som pårørende afgør om afdøde skal lægges i kiste i eget tøj eller i klæder vi leverer. Vi kan være behjælpelig med at få afdøde klædt på i kisten - eventuelt sammen med jer som pårørende.

 

Sengetøj

Skal afdøde have eget sengetøj med i kisten, eller sengetøj vi leverer.

 

Fremvisning af afdøde

Pårørende kan efter aftale med bedemanden få fremvist afdøde i kapel eller lignende stillerum på de fleste tidspunkter i ugen.

 

Annoncering

Vi hjælper gerne med at lave dødsannoncer og takkeannoncer.
Udgiften hertil er afhængig af gældende millimeterpris hos pågældende dagblad og antal indrykninger.

 

Blomster

Vi bestiller gerne blomster for de pårørende og koordinerer pyntning af kisten med blomsterhandleren.
Det kan dreje sig om følgende:

Enkel bårebuket
Kistedekoration
Blomsterpyntning i kirken
Kranse m.v.

 

Trykte salmer

Vi kan levere udvalgte salmer på salmeblade. Udgiften hertil afhænger af formatet og antal trykte salmeblade. I kan selvfølgelig også vælge selv at trykke eventuelle salmeblade.

 

Blomsterkørsel

Prisen kan være betinget af antal kilometer/forbrugt tid og dækker kørsel med blomsterdekorationer/buketter fra kirken til gravstedet.

 

Mindesamvær

Bestilling og koordinering af traktement i forbindelse med mindesamvær
Vi kan tilbyde at lægge denne udgift ud for boet.

 

Krematorium

Hvis afdøde skal bisættes, afregnes kremeringsomkostninger til krematoriet.
Priserne fastsættes af de enkelte krematorier, og vi kan tilbyde at lægge denne udgift ud for boet.

 

Kirkegården

De stedlige menighedsråd/kommuner fastsætter taksterne for gravkastning, gravsted, vedligeholdelse samt urnenedsættelse.

Vi kan tilbyde at lægge ud for udgifter til gravkastning og urnenedsættelse, mens udgifterne til gravsted og vedligeholdelse er betaling for en fremadrettet aftale, som de pårørende indgår og afregner med kirkegården.

 

Gravsten

Valg af gravsten eller tilføjelse på eksisterende gravsten, kan aftales med bedemanden eller direkte med stenhuggeren.

Vi kan tilbyde at lægge denne udgift ud for boet.

 

Nedsættelse af urne

På kirkegården er graveren behjælpelig med nedsættelse af urnen, eller de pårørende kan vælge at få bedemanden til at medvirke i urnenedsættelsen med mulighed for at afholde højtidelighed i forbindelse hermed.

 

Askespredning

Afdøde kan have ytret særlige ønsker om eksempelvis askespredning på åbent hav, og der skal måske arrangeres mindehøjtidelighed om bord på skibet. Bedemanden kan være behjælpelig hermed.

 

Dødsfaldsituation

Hjemmedødsfald
Samtale med pårørende.
Fremmøde (1 eller 2 mand).
Klargøring og påklædning af afdøde.
Ilægning i kiste.
Udsyngning.
Afhentning af afdøde på båre/kiste fra privat hjem (evt. særlige transportforhold).

Dødsfald på sygehus/hospice/plejehjem
Samtale med pårørende.
Fremmøde (1 eller 2 mand).
Ilægning i kiste.
Udsyngning.

Dødsfald i udlandet
Koordinering af hjemtransport
Afhentning af kiste i lufthavn
Omlægning fra zinkkiste
Fjernelse af zinkkiste
Evt. brug af dansk kiste

 

Vejledning

Vi yder professionel vejledning såvel før som efter begravelsen/bisættelsen.
Vejledningen omfatter de økonomiske muligheder for kommunale og private tilskuds- og forsikringsordninger med videre.
Derudover ydes vejledning om psykologhjælp, sorggrupper og praktiske forhold i forbindelse med skifteretten/arveloven.

 

Rustvognskørsel

Prisen kan være betinget af antal kilometer/antal ture/forbrugt tid.
Der kan blive tale om følgende kørsler:
Rustvognskørsel fra dødssted til kapel
Rustvognskørsel fra kapel til kirke
Rustvognskørsel fra kirke til krematorium - evt. særlige ønsker til rute og steder.
Kørsel med urne fra krematorium til kirkegård.

Bedemænd

Connie Bækgaard Buhl
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 61 22 39 57

Mogens Skafte
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 51 20 74 39

Lone Esbensen
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 61 20 54 00

Mikael Søgaard
Eksamineret bedemand og diplomuddannet
Tlf. 61 46 01 43

rtyrtyrty
Thrane.nu