Du finder os i: Horsens · Brædstrup · Hedensted · Juelsminde

Ved dødsfald

Dødsfald i familien kan være uoverskueligt, vi kan hjælpe.

Profil

Med mere end 30 års erfaring besidder vi de rette kompetencer.

Certificeret bedemand

Hornsleth’s Eftf. er ISO9001 certificeret.

Kontakt

Vi sørger for alt det praktiske. Kontakt en af vores afdelinger.

Ceremoni hos Hornsleth's

Ceremoni på Høegh Guldbergs Gade 29 uden gejstlig medvirken.

Askespredning

Når afdøde har ønsket at få spredt sin aske over åbent hav.

Besøg Hornsleth's

Besøg en moderne begravelsesforretning.

Min sidste vilje

Ønsker du at vide mere? Læs eller download

Askespredning

Når afdøde har ønsket at få spredt sin aske over åbent hav.

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det, og Hornsleth’s Eftf. hjælper meget gerne med at arrangere det praktiske omkring sejladsen i forbindelse med selve askespredningen.

borger.dk kan du finde en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for.

Det er muligt at tilkendegive sit ønske om askespredning på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr. er anført på dit skriftlige ønske. Husk datering og underskrift.

Kravet om, at afdøde selv skriftligt skal have erklæret et ønske om at asken skal spredes over åbent hav, kan fraviges, hvis der ikke er tvivl om, at det var afdødes ønske. Det er begravelsesmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges.

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urnen med aske i havet.

rtyrtyrty
Thrane.nu